atidaryti


atidaryti
atidarýti 1. intr. atidirbti, atsilyginti darbu: Kaip darysi, taip būs atdarýta . Metus darysi ir atadarýsi man ažu kumeles Brsl. Gerai padarei, tai blogai atdarỹs Ad. 2. intr. padaryti kaip buvę, atitaisyti: Padariau tai padariau, ale kap atdarýt? Arm. Jei moki padaryt, tai mokėk ir atdarýt . | refl.: Žmogui greita pasdaro, tik negreita paskui atsidãro Str. 3. tr. SD213, R39, K atverti (duris, langus ...): Brązgina duris, kad atdarytum J. Atidarýkit duris, išvarykit šunis Plv. Atadãraite dureles! Dglš. Ir guli langu atdarýtu? Slnt. Žirgeliai pakinkyti, varteliai atdaryti D36. | Anryt tvartą atidarė, tas šuniukas pabėgo BsPIV283. O paskui atdarė krepšį, sako: „Visi į krepšį“! BsPIV25. Klambenkite, ir bus jumus atadaryta DP220. | Sena sula atdãrė vidurius kiaurai Šts. | prk.: Kas atidarys sąžinę vienai mažai nuodėmei, per tą skylę sprausis ir kitos Sim. ^ Atdãrė Dievas savo daržinę (apie pavasarį pradedančią želti ganyklą) Grg. Atidara burna smirdi LTR(Zp). Be kojų, be rankų – vartus atidaro (vėjas) LTR. | refl. tr., intr.: Durys atsidãrė, ir priėjo šalčio Ėr. Jis ima tą grabą atsidãro Vlkv. Kapšiukas atsidarė ir davė visokių jam valgymų BM133. [Žemė,] kiaurai atsidarius, prarijo tūkstančius piktadėjų Tat. Atsidarė akys, pamatė savo miestą BsPIV189. | prk.: Darbo žmonių vaikams plačiai atsidarė mokyklų durys (sov.) sp. ^ Kai prisėdau prie šalelės, rodos – dangus atsidãrė Lp. 4. tr. prk. pradėti: Susirinkimą atidarė kolūkio pirmininkas (sov.) sp. Kalba atdaryti susirinkimą LL304.refl. prasidėti: Kai kada iš šitų mažųjų debesiokų atsdãro liūtis Trgn. Vėl linksmybės ir grožybės dėl jūs atsidarys LTR(Snt).įsteigti, pradėti veikimą: Krautuvę atidarė . Atidaryta paroda . | refl.: Atsidarė dar dvi mokyklos kaime J.Avyž. Spauda atsidãrė [1904 m.] Nm.suformuoti: Apskelb anie žodžius, bet tu nuomonę atidarai M.Valanč. 5. tr. Ml atšipinti: Britva atdaryta visai nepjauna Švnč.
◊ akìs atidarýti padaryti protingą, suprantantį, daug žinantį: Tavo kalba man akis atidãrė Jnšk. Jam jau akys atidarytos – moka skaityti, rašyti .
ãkys atsidãrė pasidarė protingas, daug žinantis: Jau po čėsu jam atsidãrė ãkys Slm. Nenumirsite suvalgę, bet atsidarys jums akys, it dievai būsite žinantys gerą ir piktą M.Valanč.
bùrną atidarýti
1. kalbėti: Koks tas vyras, tas Adomas kvailas! Burnos nemoka atidaryti I.Simon.
2. bjauriai, daug kalbėti, plepėti: Kad atadãrė bùrną, net baisu klausyt Ds. Neatidariau burnos, nesiskundžiau brš.
kišẽnę atidarýti turėti išlaidų: Akių neatidarei – atidarysi kišenę PPr161.
nasrùs atidarýti kalbėti: Atdarysiu nasrus mano prilyginimuose BtMt13,35.
šìrdį atidarýti tapti atviram: Tau tik vienai nebijau savo širdies atadaryti, jos skausmų ir apsivylimų parodyti J.Bil. Ne kožnam žmogui teatidaryk širdį tavo, bet išmintingam M.Valanč.
\ daryti; antdaryti; apdaryti; atidaryti; įdaryti; išdaryti; nudaryti; padaryti; perdaryti; pradaryti; pridaryti; sudaryti; uždaryti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atidaryti — atidarýti vksm. Vėjas atidãrė nãmo duri̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bandymą atidaryti parodanti talpyklė — statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Uždaryta talpyklė su tam tikru įtaisu, parodančiu, ar talpyklė buvo atidaryta. atitikmenys: angl. tamper proof container pranc. recipient a fermeture inviolable šaltinis Sveikata | farmacija …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atidarymas — atidãrymas sm. (1) 1. → atidaryti 3: Be aukštinio atidãrymo dūmai neišeis Ėr. 2. → atidaryti 4: Parodos atidarymas rš. darymas; apdarymas; atidarymas; įdarymas; išdarymas; nudarymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitaisyti — tr. 1. Š, NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, tinkamai sutvarkyti: Tas nutrūko, tas nūdilė, kitas apvirto – viską reikėjo atitaisyti Trk. Peilis į vieną pusę nuverstas, – kai tik atitaisiaũ Jrb. Reikė attaisyt, ba rudenį sugriuvo [bulvių rūsys] Dg. Pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšti — tr., atplė̃šti, ia, àtplėšė 1. SD212, R122, J, K, Š atidrėksti nuo paviršiaus, atlupti: Kambaryje keliose vietose atplėšė grindis ir vis kažko kruopščiai ieškojo rš. Afieravoti ant ugnies, būtent: jo taukus, visą uodegą, nug pečių atplėštą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrakinti — 1 atrakìnti tr. 1. SD1106, H157, R, K, DŽ atidaryti su raktu: Su raktu atrakìnk durų jutryną J. Stipriąsias dureles atidarė, aukso spynelę atrakino DvD92. Eisiu in klėtelę, atrakysiu skrynelę DrskD135. Kas atrakìno kambarius mūs? Ūd. Nes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbrįsti — intr. K užbrinkti, išsipūsti (nuo drėgmės): Užbrìndo durys, kad nė atidaryti nebegal Brs. Ir negalėjimas atidaryti tos skardinės, mat užbrìndo Žeml. Durys užbrìndusios K. brįsti; apibrįsti; išbrįsti; nubrįsti; pabrįsti; prabrįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vartai — var̃tai sm. pl. (2) 1. BBJer31,38, SD1196, R, R350, MŽ, MŽ469, D.Pošk, KBII53, Sut, N, I, K, M, L, Š, Rtr, DŽ, KŽ tvoros ar gardo įeinamoji ar įvažiuojamoji anga, ppr. užkeliama ar užveriama sąvaromis; atkeliama ir užkeliama tvoros ar gardo dalis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgraibyti — apgraibýti vksm. Neganà tõ, kad rankinùką liẽpė atidarýti, dár ir manè apgrai̇̃bė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • cukrainė — cukrai̇̃nė dkt. Atidarýti cukrai̇̃nę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas